STUURNUMMERS


De stuurnummers kunnen enkel afgehaald worden op 22 november 2020, tussen 09.30u en 11.30u in de gemeentelijke sporthal. De organisatie van De Panne Beach Endurance stuurt de nummers niet op. Ze zijn ook niet vroeger beschikbaar.


Aan de stuurnummers zit een chip bevestigd die zorgt voor de electronische tijdsopname. Het is dus van belang dat het stuurnummer niet geplooid of verknipt wordt!


Voor de stuurnummers wordt geen waarborg gevraagd. Ze moeten dan ook niet ingeleverd worden na de wedstrijd.